ក្លាយជាភ្នាក់ងារ 22BET និងរកប្រាក់ចំណូលជាមួយពួកយើង

ចុះឈ្មោះជាភ្នាក់ងារ ប្រមូលប្រាក់ បន្ថែមប្រាក់ទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក និងចេញលិខិតដកប្រាក់សម្រាប់អ្នកលេង ឬបង្កើតបណ្តាញភ្នាក់ងារដោយខ្លួនឯង និងទទួលបានកម្រៃជើងសារ។

ពួកយើងកំពុងស្វែងរក ភ្នាក់ងារ Mobcash។

យើងត្រូវការភ្នាក់ងារ

យើងកំពុងស្វែងរកភ្នាក់ងារទូទាត់យ៉ាងសកម្មនៅក្នុងប្រទេសខាងក្រោម៖

ដូច្នេះ អ្នកចង់ក្លាយខ្លួនជាភ្នាក់ងារ 22BET

 • ធ្វើការបានគ្រប់ទីកន្លែង

  មេភ្នាល់អាចរកប្រាក់ចំណូលបានគ្រប់ពេល គ្រប់ទីកន្លែងដោយគ្រាន់តែមានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿង។ 

 • វីធីរកប្រាក់ចំណូលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

  ភ្នាក់ងារទាំងអស់ មិនតម្រូវឱ្យដាក់ប្រាក់ក្នុងអាជីវកម្មទេ ពួកគេគ្រាន់តែបំពេញការងារជាមួយគ្នា ជាជំនួយសម្រាប់គ្នា និងប្រមូលប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។ 

 • អនាមិកភាព

  ភ្នាក់ងារត្រូវបានផ្តល់ជូននូវអនាមិកភាពក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ នៅពេលប្រើប្រាស់បណ្តាញភ្នាក់ងារ ដោយផ្តល់នូវបរិយាកាសសុវត្ថិភាព និងគ្មានហានិភ័យ។

 • ធ្វើការវិនិយោគ

  វិសាលភាពដ៏ធំនៃទីផ្សារធានាដល់អ្នកលេងទាំងអស់នូវឱកាសភ្នាល់ដ៏សម្បូរបែប ដែលអនុញ្ញាតឱ្យភ្នាក់ងារបង្កើតប្រាក់ចំណូលបានយ៉ាងពិតប្រាកដ។

ធ្វើជាភ្នាក់ងារ ទទួលប្រាក់បញ្ចូលគណនីរបស់អ្នក និងចែកចាយប្រាក់ដល់អ្នកលេង ឬបង្កើតសហគមន៍ ភ្នាក់ងារដោយខ្លួនឯង និងទទួលបានកម្រៃជើងសារ។

តម្រូវការសម្រាប់ក្លាយជាភ្នាក់ងាររបស់ 22BET

 1. មនុស្សពេញវ័យដែលអាចទុកចិត្តបានជាមួយនឹងឆន្ទៈ និងតាមរយៈមានប្រវត្តិធ្វើការជាមួយដៃគូដ៏មានកេរ្ត៍ឈ្មោះណាមួយ។
 2. អ្វីដែលជាតម្រូវការចាំបាច់បំផុតនោះគឺជាឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក្នុងការងារជាភ្នាក់ងារល្បែងភ្នាល់ និងឧបករណ៍ដែលអាចឱ្យអ្នកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការងារបាន។
 3. ការក្លាយជាភ្នាក់ងារល្បែងភ្នាល់មួយរូបអាចជាប្រភពប្រាក់ចំណូលចម្បង ឬបន្ទាប់បន្សំ ហើយដៃគូ 22BET នីមួយៗអាចសម្រេចចិត្តទៅលើកម្រិតនៃការចូលរួមរបស់ខ្លួនបាន។
 4. សក្តានុពលក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ភ្នាក់ងារម្នាក់ៗមានភាពខុសគ្នា គឺអាស្រ័យទៅតាមភ្នាក់ងារនីមួយៗ និងទៅតាមប្រទេសដែលពួកគេធ្វើការ។ តែយ៉ាងណា មានភ្នាក់ងារមួយចំនួនធំដេលអាចផ្តល់ឱ្យខ្លួនឯងនូវប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងជាមធ្យមបើទោះបីជាពួកគេស្ថិតនៅទីតាំងណាក៏ដោយ។ ជាភ្នាក់ងារមួយរូប អ្នកអាចទទួលប្រាក់ បញ្ចូលគណនី និងដកប្រាក់សម្រាប់អ្នកលេងបាន ឬបង្កើតបណ្តាញភ្នាក់ងារ និងរកប្រាក់ចំណួលតាមរយៈកម្រៃជើងសារបាន។

ធ្វើជាភ្នាក់ងារ ទទួលប្រាក់បញ្ចូលគណនីរបស់អ្នក និងចែកចាយប្រាក់ដល់អ្នកលេង ឬបង្កើតសហគមន៍ ភ្នាក់ងារដោយខ្លួនឯង និងទទួលបានកម្រៃជើងសារ។

ជំហានដើម្បីក្លាយជាភ្នាក់ងារ 22BET

 1. បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក

  នេះជាដំណាក់កាលចាំបាច់ដើម្បីធានាបាននូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ បញ្ជីកីឡា 22BET (22Bet sportsbook) និងការពារពីការធ្វើការជាន់គ្នាក្នុងទីតាំងការងារ។ 

 2. ចូល ទៅកាន់ 22BET និង ដាក់ប្រាក់

  ប្រធានរបស់អ្នកផ្ទាល់នឹងបង្កើតគណនីភ្នាក់ងារពិសេសមួយសម្រាប់អ្នកនៅ 22BET ដែលជាកន្លែងដែលអ្នកអាចដាក់ប្រាក់ដើម្បីប្រើបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកលេង។ 

 3. ទាញយកកម្មវិធីភ្នាក់ងារ

  ប្រធានរបស់អ្នក នឹងផ្ញើតំណភ្ជាប់សម្រាប់ទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះ។ 

 4. ភ្ជាប់ជាមួយអ្នកលេង

  អ្នកលេងទាំងឡាយមានគណនីហ្គេមមួយនៅលើ 22BET ឬបង្កើតគណនីមួយបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមកិច្ចសហការ។ ប្រវត្តិប្រតិបត្តការនឹងបង្ហាញឡើងនៅពេលដែលមានការផ្ទេរប្រាក់រវាងអ្នកប្រើប្រាស់ 22BET ។ 

 5. បញ្ចូលប្រាក់ទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកលេងភ្លាមៗ

  22BET ផ្តល់សិទ្ធជូនអ្នកដើម្បីបញ្ចូលប្រាក់ក្នុងគណនីហ្គេមរបស់អ្នកភ្លាមៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់អ្នកលេងពីគណនីភ្នាក់ងាររបស់អ្នកដោយប្រើប្រាស់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបានបញ្ចូលពីដំបូង។ 

 6. ទទួលកម្រៃជើងសារ៖ 2-5% សម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ និង 2% សម្រាប់ការដកប្រាក់

  ភាគរយចុងក្រោយ និងចំនួននៃការសន្សំបានតាមរយៈអនឡាញរបស់អ្នក នឹងអាស្រ័យទៅតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀត។ អ្នកនឹងបានដឹងអំពីកម្រៃជើងសារច្បាស់បន្ទាប់ពីបំពេញទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់អំពីខ្លួនអ្នក និងទទួលបានងារជាភ្នាក់ងារ នៃដៃគូ 22BET។

បញ្ជូនសំណុំបែបបទ